Skip to content
Yazı Renkleri
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa
Fotoğraf Galerisi
Video Galeri
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir..
Bize Ulaşın
       


Güncel Haberler
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/3
DUYURULAR

BORABOY EĞİTİM KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ 
DERNEK KÜTÜK NO: 34-124-095
 

KAMUOYUNA ve ÜYELERİMİZE DUYURU (5 Ocak 2019)
Boraboy Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulundan
Dernek Yönetim Kurulu olarak tüzüğümüzde belirtilen kurallar gereği, 2 yılda bir yapılması gereken yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçileceği seçimli genel kurul yapılacaktır.
Derneğimizin 8. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karar almak üzere, 
tüzüğün belirlediği yeterli sayı olan üye
çoğunluk sayısı aranarak 10 Şubat
 2019 Pazar günü Saat-09:00’da
Süleymaniye Mah.716. Sokak, No:8/A Esenyurt – İstanbul adresinde bulunan dernek merkezinde yapılacaktır.
 

Belirtilen tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde;
17 ŞUBAT 2019 Pazar Günü Saat- 09:00’da, 
ZAFER MAH. ÖZYURTLAR N CADDE BUSİNESS BİNASI, 140. SOKAK NO:13 - ELİT DAVET DÜĞÜN SALONU- ESENYURT-İSTANBUL adresinde, Tüzüğün belirlediği yeterli sayı olan üye sayısı sağlandığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın olağan genel kurul toplantısı yapılacaktır.

Oy kullanma için hazırlanan hazirun listesi 10 Şubat 2019 tarihinde son bulacaktır, 10 Şubat’ta genel kurul çoğunluk sağlanıp yapılamazsa 14 Şubat 2019 tarihinde Hazirun listesi tekrar güncellenecektir. Tüzük gereği 120 TL’den fazla borcu olan üye oy kullanamayacaktır, üyenin oy kullanabilmesi için varsa üyelik aidat borçlarını belirtilen tarihe kadar dernek banka hesabına veya dernek yöneticilerine makbuz karşılığı ödemeleri önemle rica olunur. 
Dernek Banka Hesap Numarası: Garanti Bankası 
İstanbul-Güneşli Şubesi 
İBAN No: TR88 0006 2000 2950 0006 2916 04

Genel Kurul gündem maddeleri ve genel kurul kararını, 
Dernek Yönetim Kurulu 25 Aralık 2018’de gündeme-imzaya almıştır.
Dernek Üyelerimizin katılması için önemle duyurulur.GÜNDEM


1-Açılış ve Yoklama

2-Genel Kurul Divan Heyeti ve Başkanının Seçimi, Divan Heyetine Toplantı Tutanağı İmzalama Yetkisinin Verilmesi

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4- Genel Kurul Gündem Maddelerinin Okunması ve Gündem Maddesine Ek Gündem Maddesi varsa yazılı dilekçe ile Divana Müracaat edilmesi,

5-Boraboy Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği İktisadi İşletmesinin 2017-2018 Dönemi Faaliyet raporu ve Mali Raporunun okunması ve müzakere edilmesi


6-2017-2018 Dönemi Dernek Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Mali Raporunun okunması ve müzakere edilmesi

7-2017-2018 Dönemi Denetim kurulu raporlarının İktisadi İşletme ve dernek için ayrı ayrı okunması ve müzakere edilmesi

8-2017-2018 Dönemi Yönetim Kurulunun ibrasının oylanması

9-2017-2018 Dönemi Denetim Kurulunun ibrasının oylanması

10-2019-2020 yılı/dönemi dernek tahmini bütçesinin görüşülerek oylanması,

11- Dernek üyelerinin yoğun olarak yaşadığı farklı semtlerde ve şehirlerde, temsilcilik açılması, lokal yeri kiralanması için yeni seçilecek yönetim kuruluna yetki verilmesi için oylama yapılması,

12- Yeni dönem için seçilecek yönetim kuruluna farklı semtlerde veya şehirlerde gayrimenkul alım ve satımı için yetki verilmesi için oylama yapılması,

13- Boraboy Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği İktisadi İşletmesinde ve Boraboy Köyünde yapılacak yatırım ve iyileştirmelerde yeni seçilecek yönetim kuruluna yetki verilmesinin oylanmasına

14- 2019-2020 yılı/dönemi Yönetim Kurulu başkan adaylarının konuşması

15- Dilek, beklenti ve temenniler

16- 2019-2020 yılı/dönemi Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi ve sayımı 

17- Kapanış

Devamını oku...
 
Dernekten Haberler
Image Dernekten Haberler Derneğimiz ile ilgili gelişen son dakika haberlerinin detaylarını hızlı bir şekilde artık bu bölümde bulabilec...
Gençlik Kolu Faaliyetleri
Gençlik Kolu Faaliyetleri Gençlik Kolu Faaliyetleri Gençlik Kolu Faaliyetleri, gençler için sosyal ve kültürel etkinlikleri sizler için bu bölüm altında topl...
 

Boraboy Facebook Sayfası

Etkinlikler

Anketler

Kimler Sitede

İstatistikler

Ziyaretçiler: 494709

Boraboy'da Hava Durumu

Boraboyda Hava DurumuBoraboyda Hava DurumuBoraboyda Hava Durumu

Tarih - Saat

DuyurularDUYURU

BORABOY EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

(28 Ocak 2018 Pazar günü yapılan Olağan üstü genel kurulda yapılan tüzük değişikliği, 31 Mayıs 2018’de İl Dernekler Müdürlüğünce onaylanmıştır)

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Boraboy Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği”dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-
Dernek;
- Amasya ili Taşova ilçesi Boraboy Köyü’ne nesilleriyle bağlı olan ve Boraboylu olarak adlandırılan insanların, yaşantılarında tam bir dayanışma içinde bulunmalarını sağlamak,
- Bölgenin ve gerek bölgede gerekse şehirlerde yaşayan Boraboyluların, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kalkınmasını sağlamak amacıyla; eğitim, kültür, tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, ticaret, spor vb. alanlarda faaliyetlerde bulunmak veya bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak,
- Başta Boraboy Gölü Tabiat Parkı olmak üzere, Boraboy Köyü sınırları içinde bulunan tabi güzelliklerin, çevrenin, ormanın ve suyun korunmasını sağlamak, bakımını ve tanıtımını yapmak,

amaçlarıyla kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
16-Ailelerin ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere, derneğin olanakları nispetinde, yönetim kurulunca tespit edilecek esaslar dahilinde burs ve kredi vermek.
17-Boraboy kasabası ve gölünün tarımsal, sanayi, ticari, turistik ve diğer ekonomik potansiyel ile tarihi, kültürel, folklorik ve diğer sosyal varlıklarını ortaya çıkarmak, korumak, onarmak, çevre şartlarını iyileştirmek ve tanıtmak amacıyla çalışmalar yapmak, web sitesi yazılamak, gazete, dergi ve broşür gibi tanıtıcı yayınlar çıkarmak.
18-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
19-Dernek Amasya iline ait geleneklerin yaşatılması için dernek üyelerimizden katılacak kişilerle programlar düzenlemek, gelenek örf ve adetlerimize göre sunulmasını sağlamak.
20-Dernek Amasya iline ait ilçe ve köylerin gecelerine katılır onları da bizim yaren gecelerimize davet ederek hemşerilerimiz arasında birlik ve beraberliği sağlamak gerekli izinler alınarak bu faaliyetlerimizi dernek lokalinde yürütür.
21-Dernek lokal sorumlusu dernek yönetim kurulu tarafından tayin edilir ve dernek yönetimine karşı sorumlu olur.
22-Toplumumuza yaraşır nitelikli bireyler yetiştirmek, birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak amacıyla için gençlik ve kadın kollarını kurarak faaliyet göstermek. Bu faaliyetlerin sürdürülmesi amacıyla yönergeler hazırlayıp dernek Yönetim Kurulunun onayı ile faaliyetlere devam etmek.
23-Derneğimiz genel kurul kararı ile AB sivil toplum kuruluşlarına üye olabilir yardım alabilir, yardımda bulunabilir ortaklaşa çalışma faaliyetlerinde bulunabilir.
24-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, Dernek, sosyal, sanatsal, kültürel, sportif, bilim, sanayi, teknoloji, eğitim, tarım, hayvancılık, sağlık, turizm, orman, çevre ve şehircilik, aile ve kalkınma, alanlarında faaliyet gösterir. alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden her Boraboylu veya Boraboy’dan evli olan her şahıs bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Boraboylu veya Boraboy’dan evli olmayıp derneğin faaliyetlerine katılıp önemli ölçüde yardım ve bağışlarda bulunanlar onursal üye olabilirler Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler Genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Üyelikten Çıkma

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe var olan birikmiş aidat borçlarının tahsil edilmeden ayrılması; üyenin tekrar üyeliğe dönmeyi istemesi halinde varsa istifasından önceki geçmiş dönem aidat borçları dahil olmak üzere çıkış yaptığı tarihten başlayarak giriş yaptığı tarihler arası aidat borçlarını güncel aidat üzerinden hesaplanarak ödemesi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile olur.

Üyelik Haklarının Kısıtlanması ve Üyelikten Çıkarılma
Madde 5

a) Üyelikten Çıkarılma
Aşağıda bildirilen;
-Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı Türk Ceza Kanununa göre ceza almak,
-Toplumda infial yaratacak hal ve davranışlarda bulunmak,
-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
-Dernek ve dernek yöneticileri aleyhinde, sosyal medyada veya alenen sözlü, yazılı, ağır kötüleme, tehdit, hakaret, küfür vb. davranışlarda bulunan üyeler Yönetim Kurulu kararıyla üyelikleri sonlandırılır.
Dernek üyeliğinden çıkarılanların bu çıkarılma kararında haklı sebep bulunmadığını ileri sürülerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul üyelikten çıkarılma hakkında son kararı verir.


b) Üyelik Haklarının Kısıtlanması
Dernek üyelerinden;
a) Üyelik aidat borcu seçim yılı dahil 2 yıldan fazla olanlar
b) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunanlar,
c) Dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar,
d) Verilen görevlerden sürekli kaçınanlar,
e-Seçim olduğu takvim yılı dahil üyelik aidat borcu 2 takvim yılından fazla olanlar oy kullanamaz, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeliklerine aday olamaz, aday gösterilemez ve seçilemezler.
Ancak geçmiş dönem yıllara ait borcu olan üyeler, seçimli genel kurul tarihine kadar geçmiş yıllar borcunu banka havalesi veya dernek yetkililerine makbuz karşılığı ödeyerek, genel kurul hazirun listesine ismini yazdırarak tüm üyelik haklarını kullanmaya hak kazanırlar.


f-Derneğe yeni üye olanlar bir seçim yılı geçmeden yönetim ve denetim kurullarına asil ve yedek üye adayı olamazlar, gösterilemezler ve seçilemezler.

g- Seçimli yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurullarda seçim tarihinden önceki 6 ay (180 gün) içinde yeni üye olanlar oy kullanamazlar.

h) Dernek üyelerinden muhtarlık seçimlerine aday olanlar, her hangi bir siyasi partide asil veya yedek listesinde dahi olsa görev alan, seçilen, aday adayı olan, aday gösterilen, aday olacağını açıklayanlar,


derneğin organlarında yer alamazlar. Kamu, yerel yönetimler, dernek, federasyon, vakıf benzeri kuruluşlarda derneği temsilen görev alamazlar.

Ancak bu üyeler tüzükte belirtilen şartları yerine getirmişse Genel Kurulda hazirun listesini imzalayabilir ve oy kullanabilir, dernekçe yapılan yardımlardan ve sair dernek etkinliklerden yararlanabilirler.

Üyelikleri veya üyelik hakları kısıtlanan dernek üyelerine gerekçeleriyle beraber yazılı veya SMS ile bildirimde bulunulur.

Geçmiş yıllara ait üyelik aidat borcunun seçim yılı dahil en fazla 2 yıl borcu olduğunu belgeleyen üyeler ile üyelik hakları kısıtlanan diğer üyelerin, üyelik hakkı kısıtlanma nedeni ortadan kalkarsa Yönetim Kurulu tarafından durum değerlendirilerek kısıtlamalar kaldırılabilir.

Yönetim Kurulu kısıtlamaları kaldırmazsa genel kurula talepte bulunulması halinde (a-e-f-g-h) bendi hariç, genel kurul üyelik hakkı kısıtlamasının kaldırılması hakkında son kararı verir. Dernekten çıkan ve çıkarılan üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez


Dernek Organları
Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel Kurul,
2-Yönetim Kurulu,
3-Denetim Kurulu,
4-Gençlik Kolları
5-Kadın Kolları
6-Danışma Kurulu


Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ile Çağrı ve Toplantı Usulü


Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.


Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Şubat ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü*
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel kurul toplantıları dernek merkezinde veya dernek merkezinin olduğu şehirde daha geniş mekanda yapılır.


Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Gündemde yer alması için yapılan bireysel yazılı başvuruları, Divan Kurulu Başkanının uygun görmesi halinde görüşülüp görüşülmemesini Genel Kurulun oylamasına sunabilir.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8- Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği, derneğin edindiği mal varlığının satışı, dernek iktisadi işletmesinin kapatılması ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, dernek iktisadi işletmesinin kapatılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.


Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 10-

a-) Yönetim Kurulu 13 (onüç) asil ve 13 (onüç) yedek üye olmak üzere dernek üyeleri arasından Genel Kurulca seçilir.
Yönetim kurulu aday listesinden bir kişi yönetim kurulu aday üyelerini liste halinde Divan Kurulana verebileceği gibi, yönetim kurulu üyeliği için bireysel başvurular da Divan Kuruluna yapılabilir. Liste de oylamak istemediği aday üyenin ismini karalayarak, karaladığı aday üyenin yerine o liste dışından birinin ismini yazarak veya yazmadan olabileceği gibi listede başka oynama yapmadan zarfa tek yönetim kurulu listesi ve denetleme kurulu listesini koyar. Zarfa birden fazla yönetim kurulu veya denetleme kurulu listesi koyarsa hangisini fazla koymuşsa o oy geçersiz sayılır. Oy kullanan üye liste dışından yirmi altı kişiye kadar isim yazarak yönetim kurulu için oy verebilir.

Verdiği ilk on üç oy asil, kalan on üç oy da yedek üyelik için olacaktır. Aynı kişiyi tekrar yazması halinde oy tek oy sayılır. Yönetim kurulu için yirmi altı oydan fazla isimler geçersizdir. Yirmi altı oydan eksik oy kullanabilir. Oy asil üyelik için ayrı yedek üyelik için ayrı sayılır. Denetleme kurulu içinde 3 asil, 3 yedek olmak üzere 6 kişi ayrı bir liste olarak verilir, isteyen üye denetleme kurulu listesindeki ismi veya isimleri silerek yerine 6 kişiye kadar yenisini yazar
b-) Göreve seçilen yönetim kurulu asil üyeleri, 7 gün içinde ilk toplantısını yaparak görev dağılımında bulunur ve Yönetim Kurulu Başkanını da o toplantıda gizli oyla belirlenir.

Yönetim kurulu görev dağılımı şu şekilde oluşur; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 3 adet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Muhasip Üye, 5 adet Yönetim Kurulu asil üyeler olmak üzere 13 asil üyeden oluşur. Yönetim kurulu başkanının çeşitli sebeplerle görevinden ayrılması durumunda seçilen mevcut yönetim kurulu kendi içinden gizli oyla 15 gün içinde yönetim kurulu başkanını yönetim kurulu asil üyelerinden seçer. Aynı toplantıda görev dağılımını yapar. Gerektiğinde alınan bir kararla teşkilatlanma yapısı ileri bir tarihte de değiştirilebilir.
Yönetim kurulu, tüm yönetim kurulu üyelerinin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Asil üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre veya yedek üye listesinin en üstündeki yedek üyelerin sırasıyla göreve çağrılması zorunludur.
c-) Dernek yönetim kurulu üyeleri, dernek yöneticileri derneğin genel merkezinde, lokalinde veya derneğin işletmelerinde çalışmaları – mesai harcamaları karşılığında yönetim kurulu kararıyla ücret-maaş vb. alabilirler. Ücret belirleme yetkisi rayiç ücretleri geçmemek kaydıyla yönetim kuruluna aittir.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11-

Denetim kurulu, derneğe üye adaylar arasından üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Genel Kurulda yapılan oylama sonucu en çok oyu alan aday Denetim Kurulu Başkanı olur. Oyların eşit olması halinde Denetim Kuruluna seçilen 3 asil üye kendi aralarında yapacakları oylama ile başkanın kim olacağına karar verirler.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Gençlik Ve Kadın Kolları Kurulları Teşkili, Görevleri

Madde 12:


Gençlik Kolları Kurulu;

Gençlik kolları faaliyetleri, Boraboy Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğine üye 30 yaş altı gençler arasından, Yürütme Kurulu süresince, seçilecek 1 başkan ve 2 yardımcısı tarafından oluşturulacak kurul tarafından yürütülür ve 30 yaşın altındaki tüm Boraboylu gençleri kapsar. Dernek faaliyetlerinden yararlanmak adına kurul üyelerinden 25 yaşına kadar derneğe üyelik şartı aranmazken, 25 yaşından sonra dernek faaliyetlerinden yararlanabilmek için üyelik şartı aranır. Faaliyetleri itibariyle Gençlik Kolları Başkanı, Gençlik Kollarından sorumlu Dernek Başkan Yardımcısına tabidir. Gençlik Kolları Kurulu, Yürütme Kurulunu oluşturulmasından müteakip 2 ay sonra, Gençlik Kollarından Sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından Boraboylu gençler arasında organize edilecek toplantıda dernek üyesi 30 yaş altı gençler arasından oluşturulur. Gençlik Kollarının gerçekleştireceği her türlü faaliyetler Yürütme Kurulu onayına tabidir.

Gençlik Kolları Kurulu’nun Görevleri;
Boraboylu gençlerin,

1- Bir araya getirerek kaynaşmalarını, bireysel ve sosyal gelişmelerini sağlamak,
2- Sosyal dayanışma ve yardımlaşma adına faaliyetlerde bulunmak,
3- Dernek faaliyetlerine aktif katılımlarını ve dernek yönetiminde söz sahibi olmalarını sağlamak,
4- Dernek üyeliğine katılmalarını sağlamak,
5- İhtiyaçlarını belirleyerek, Yürütme Kurulu tarafından gerçekleştirilecek sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinde önerilerde bulunmak,
6- Gençlerin eğitim öğretim verimliliğini arttırılmasını sürekli gelişme için araştırmaların yapılmasını sağlamak.
7- Dernek tüzüğünde belirlenmiş olan amaçların gerçekleştirilmesi için yönetim kurulunca verilen görevleri yerine getirmek ve çalışmalarını sürdürmek.

Kadın Kolları Kurulu;

Kadın kolları faaliyetleri, Boraboy Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğine üye kadınlar arasından, Yürütme Kurulu süresince, seçilecek 1 başkan ve 2 yardımcısı tarafından oluşturulacak kurul tarafından yürütülür ve üye olsun olmasın tüm Boraboylu kadınlarımızı ve genç kızlarımızı kapsar. Faaliyetleri itibariyle Kadın Kolları Başkanı, Kadın Kollarından sorumlu Dernek Başkan Yardımcısına tabidir. Kadın Kolları Kurulu, Yürütme Kurulunu oluşturulmasından müteakip 2 ay sonra, Kadın Kollarından Sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından Boraboylu kadınlar arasında organize edilecek toplantıda dernek üyesi kadınlarımız arasından oluşturulur. Kadın Kollarının gerçekleştireceği her türlü faaliyetler Yürütme Kurulu onayına tabidir.

Kadın Kolları Kurulunun Görevleri
Boraboylu kadınların ve genç kızların,
1- Biraraya getirerek kaynaşmalarını, bireysel ve sosyal gelişmelerini sağlamak,
2- Sosyal dayanışma ve yardımlaşma adına faaliyetlerde bulunmak,
3- Dernek faaliyetlerine aktif katılımlarını ve dernek yönetiminde söz sahibi olmalarını sağlamak,
4- Dernek üyeliğine katılmalarını sağlamak,
5- İhtiyaçlarını belirleyerek, Yürütme Kurulu tarafından gerçekleştirilecek sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinde önerilerde bulunmak,

Madde 13:
Danışma Kurulu;
Danışma Kurulu; Boraboy Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurullarına başkanlık veya başkan yardımcılığı yapmış üyeler ile denetim kurulu başkanlığı yapmış üyelerden meydana getirilir. Danışma Kurulu başkanı, kurul üyeleri arasından açık oy ile seçilir. Danışma Kurulu toplantıları Danışma Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulunun çağrısına istinaden Danışma Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilir ve Kurulunun alacağı kararlar Yönetim Kurulu’nun çalışmalarına yön vermek üzere tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcı değildir.

Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 14- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

- Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, yıllık aidat olarakta 60 TL aidat alınır. Aidatlar Yıllık alınır, hangi ay üye olduğuna bakılmaz, takvim yılı geçerlidir, üyelik aidatı yıllıktır. Üyelik aidatı miktarlarını artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
7- Diğer gelirler.


Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *
Madde 15-
Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*
Madde 16-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi*
Madde 17-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü *
Madde 18-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Temsilcilik Açma*
Madde 19-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi
Madde 20-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 21-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 22-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 23-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Boraboy Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.Hüküm Eksikliği
Madde 24-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 24 (Yirmi dört) maddeden ibarettir.

Formun Üstü

Formun Altı

 

 Ziyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
Site Yönetimi
Sitemiz ile ilgili görüşlerinizi ziyaret
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Okuyucu Yorumları

  • ZENNUR & ERKUT AİLESİ AİLESİ KEZİBAN & ADEM AYNUR ...
  • amasya ile ilgili fıkralar arıyorum anlamlı fıkral...
  • sn yetkililer selamlar sunarak,Türkiye , mize müjd...

Üye Girişi

Üye Girişi

KDS Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi